+

Grundtvigsk Forum

Hvem er vi?

Grundtvigsk Forum er et landsdækkende netværk, der omfatter en række foreninger, kredse og enkeltmedlemmer.

Den røde tråd i arbejdet er præsten, digteren og samfundsdebattøren N.F.S. Grundtvig, der levede 1783-1872.
Grundtvigsk Forum er sat i verden for at formidle, fortolke og aktualisere det grundtvigske tankegods om frihed, ånd og fællesskab.

Grundtvigsk Forum ledes af en hovedstyrelse på 19 medlemmer, der så vidt muligt repræsenterer alle dele af landet. De vælges på et årligt repræsentantskabsmøde, der holdes skiftevis i Vartov i København og ude i landet.

Grundtvigsk Forum driver huset Vartov, hvor også foreningens sekretariat har til huse.

Hvad vil vi?

Med udgangspunkt i Grundtvigs tanker om frihed, ånd og fællesskab vil Grundtvigsk Forum bidrage aktivt til en demokratisk samtale om, hvordan vi ønsker at udvikle alt det, vi er fælles om som mennesker.

Fundamentet er folkelig dannelse og livsoplysning, og budskabet er, at forskellige områder af den menneskelige tilværelse – og mennesker imellem – har noget at sige hinanden. Derfor deltager Grundtvigsk Forum aktivt i debatter om både kirke, skole, kultur og samfund både ude og hjemme, og ønsker på den måde at kvalificere den demokratiske samtale.

Hvordan gør vi?

Grundtvigsk Forum deltager aktivt i kirke-, skole-, kultur- og samfundsdebatter og arrangerer blandt andet debatmøder, konferencer og foredrag.

Grundtvigsk Forum driver huset Vartov som et kulturelt mødested med fokus på Grundtvigs tanker om folke- og livsoplysning: Ved at tale og diskutere sammen, at blive dygtigere til noget, at synge sammen, at høre historier, at høre et foredrag, at holde en fest og fordybe os i verden omkring os, kan vi fungere sammen som et fællesskab, der tager ansvar for hinanden i et demokrati.

Otte gange om året udgiver foreningen Grundtvigsk Tidende – et tidsskrift der siden 1845 har sat folkeoplysningen forrest og leveret grundtvigske perspektiver på aktuelle emner.

Foreningens virke

Grundtvigsk Forum arbejder inden for tre hovedområder: Kirke, Skole og Kultur & Samfund. For hvert område er der i styrelsen nedsat et udvalg, som sætter dagsordenen for Grundtvigsk Forums initiativer

Skolepolitisk udvalg

Skolepolitisk udvalg arbejder på at gøre grundtvigske synspunkter tydelige og gældende i den verserende skoledebat.

Kultur- og samfundspolitisk udvalg

Kultur- og Samfundspolitisk udvalg arbejder med demokrati, folkestyre og engagement i kultur og samfund gennem en række forskellige aktiviteter, der på den ene eller anden måde får mennesker med forskellige baggrunde og ståsteder til at tale sammen om væsentlige emner.

Kirkepolitisk udvalg

Kirkepolitisk udvalg arbejder på at gøre grundtvigske synspunkter gældende i den aktuelle debat om kirke og kristendom i Danmark