Det mener Grundtvigsk Forum

Grundtvigsk Forum deltager aktivt i den kirkepolitiske debat og i skole- og samfundslivet og arrangerer debatmøder, konferencer og foredrag. Udgiver tidsskriftet Grundtvigsk Tidende, der siden 1845 har leveret perspektiver på den aktuelle debat om kirke og samfund. Stiller bibliotek og studiemiljø til rådighed, hvor man kan arbejde med Grundtvig og hans virkningshistorie.

Grundtvigsk Forum mener at Den danske Folkekirke fortsat skal have plads til både det overbeviste og det søgende menneske. Den danske tradition for valgmenigheder er et godt eksempel på den rummelighed og frihed, der i dag præger Den danske Folkekirke. En rummelighed og frihed vi vil arbejde for at sikre.

Arbejdspapirer og høringssvar i forbindelse med aktuelle spørgsmål

Høringssvar over ændring af bekendtgørelse om godkendelse mv. efter ligningslovens § 8A og § 12, stk. 3 af almenvelgørende og almennyttige foreninger, fonde, stiftelser, institutioner og religiøse samfund mv 14. december 2017. Læs høringssvaret her

Hvor bange er vi for religion – høring på Christiansborg, 10. maj 2017. Læs programmet

Høringssvar over Betænkning 1564: En samlet lovregulering om andre trossamfund end folkekirken, 5. maj 2017. Læs høringssvaret her

Høring over udkast til beslutningsforslag om forbud mod bederum på offentlige uddannelsesinstitutioner, 28. april 2017. Læs høringssvaret her

Midtvejshøring over oplæg til trossamfundslov, 29. september 2016. Læs høringssvaret her

Folkeoplysningsloven og ligningsloven, 2016. Læs høringssvaret her

Straffeloven – Kriminalisering af visse strafbare handlinger som led i religiøs oplæring, 2016. Læs høringssvaret her

Ægteskabs indgåelse og opløsning, 18. august 2016. Læs høringssvaret her

Friskoler og private grundskoler, 19. august 2016. Læs høringssvaret her

Åbent brev om Porvoo-erklæringen. Grundtvigsk Forum skriver vedr. beslutning om tiltrædelse af Porvoo-erklæringen. Læs mere her

Den samarbejdende folkekirke – oplæg til den kirkelige struktur og samarbejde, herunder forslag om etablering af stiftsrådLæs forslaget her. Læs mere her.

Grundtvigsk Forums kirkepolitiske udvalgs arbejde med spørgsmålet om vielse af homoseksuelleLæs her

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi (etablering af permanente stiftsråd – sammensætning, opgaver m. v. Læs høringssvaret her

Høringssvar vedrørende forslag til ændring af visse bestemmelser i den kirkelige lovgivning på baggrund af betænkning 1491/2007. Læs høringssvaret her

Høringssvar maj 2009 til Betænkning 1503 om uddannelse og efteruddannelse af præsterLæs høringssvaret her