Formandsbreve

Marts 2020: I ånden er der stadig meget vi kan dele

Formand for Grundtvigsk Forum Kirsten M. Andersen

Formanden skriver:

Kære kredse og medlemmer af Grundtvigsk Forum

Det er længe siden jeg har fundet tiden til at skrive et formandsbrev, som der i en kort periode var ved at blive oparbejdet en vis kadence for. Men i forbindelse med at vores samfund er sat på pause og vi alle bliver bedt om en holde os socialt på afstand af hinanden er tiden til et brev.

Allerede i løbet af de første dage efter børneinstitutioner, skolerne og kulturelle forsamlingssteder blev lukket modtog sekretariatet brev fra en kreds, der har spurgte efter råd hos Liselotte Larsen om udskydelse af generalforsamling. Foråret er sæson. Mange har generalforsamling i forbindelse med foredrag før sommerferien. Lige nu kan vi bedst tage hånd om hinanden ved ikke at mødes. Så længe den anbefaling bliver opretholdt, må foreningerne udskyde generalforsamlingerne til vi igen kan mødes, som vi plejer.

Mange arrangementer bliver udskudt og aflyst i tiden efter 13. april. Grundtvigsk Forum har sammen med spil dansk og dansk forfatterforening taget initiativ til Alsang, der skulle kulminere 4. maj med markering af 75 året for befrielsen. Det store sangarrangement i Frederiksberg have, som skulle sendes live på DR 4. maj er blevet aflyst. Jeg går ud fra at vi stadig skal markere befrielsen ved at tænde lys og synge. Det kan vi hver især gøre lokalt. Fællessangen har gode kår alle vegne. Lige nu kulminerer den i ”Danmark synger”, der inspirerer mange til at synge lokalt og i DR’s morgensang kl. 9.05-9.15 med Phillip Faber. Personligt håber jeg, at de hjemmeskolede børn oplever at synge morgensang hjemme i stuen.

En af vores andre store satsninger i år er forberedelsen af menighedsrådsvalget senere i efteråret. I marts og april var der arrangeret møder ud over hele landet. De er nu alle aflyst. Men der er lavet en folder: ’Et nærdemokrati der når helt til himlen’, og der arbejdes på et magasin. Om disse møder bare bliver udskudt eller helt må opgives, ved jeg ikke i skrivende stund.

Præget af aflysninger er der i disse dage helt stille Vartov. Børneinstitutionerne er lukkede og mange arbejder hjemme. Der bliver holdt rent og sprittet, og heldigvis bor fem af medarbejderne plus kollegianerne i Vartov, så der bliver passet godt på stedet.

På Vartov er vi helt afhængige af indtjeningen i konferenceafdelingen, både gennem udlejning af lokaler og gennem salg af mad og drikkevarer. På grund af de mange aflysninger i foråret, får vi et tab, men vi gør hvad vi kan for at minimere det, både ved at udskyde investeringer og ved at søge om lønkompensation for de af medarbejderne, der er sendt hjem. I hvilke omfang det kommer til at præge vores aktiviteter afhænger af, hvor længe coronakrisen trækker spor ind i efteråret.

Flere arbejder hjemme. Bladet som nu hedder Grundtvigsk Tidende skal redigeres og sendes til tryk. Som noget helt nyt bliver der eksperimenteret med at lave podcast, og andre tiltag, der gør at GF’s tiltag kan findes på nettet.
I det hele taget hjælper nettet til at forbinde os socialt i en krisetid. De gamle i familien, som vi ikke må besøge, kan vi ringe, skype og facetime med. Vi kan hver især nemt tilgå information.

Vi oplever en undtagelsestilstand, der indskrænker vores personlige frihed uden sidestykke i nyere tid. Vi holder afstand for at passe på hinanden. Trygheden må komme først, fordi der er krisetid. Personligt glæder det mig, at myndighederne ikke benytter overvågning til at kontrollere os, men appellerer til en gensidig tillid om at vi er afhængige af at stå sammen. Det gælder om at handle så normalt så muligt i en unormal tid.

Gudstjenester frem til og med påsken er også blevet omfattet af forsamlingsforbuddet. Kirkerne vil være lukkede i påskedagene. Det er trist og siger noget om situationens alvor. Så må vi søge kanaler, så vi kan fejre gudstjenester sammen i påsken uden at være i kirkerummet som sædvanlig. Sundhedskrisen er kun en sundhedskrise. Vi må skærme kroppen, men i ånden er der stadig meget vi kan dele og opleve sammen. Opstandelsesbuddet taler jo netop ind i det skrøbelig liv og oprejser os der.

Venlig hilsen
Kirsten M. Andersen
Fmd. for Grundtvigsk Forum