fbpx

Testamentér din arv

Husk Grundtvigsk Forum i dit testamente

Grundtvigsk Forum har indgået et samarbejde med den juridiske virksomhed Dokument 24, der opretter dit testamente gratis, når du har doneret arv til Grundtvigsk Forum. Læs mere om Dokument 24 HER.

Når du nævner Grundtvigsk Forum i dit testamente, er du med til at støtte arbejdet med at udbrede kendskabet til Grundtvigs tanker om kristendom og menneskeliv og at udfolde disse tanker i nutidens danske virkelighed.

Det gør Grundtvigsk Forum ved oplysning om folkelige, kirkelige og menneskelige spørgsmål og ved deltagelse i debat om kirke, skole, kultur og samfund.

Målet er at styrke åndsfrihed, fremme gode vilkår for evangeliets forkyndelse og styrke vekselvirkningen mellem kirke og folk. Desuden er det et mål at fremme det folkelige fællesskab, som kan danne ramme om forskellighed og en fælles forpligtelse på folkestyret.

Grundtvigsk Forum forsøger at virkeliggøre disse tanker gennem blandt andet:

  1. Møder og konferencer.
  2. Udgivelse af tidsskrifter, bøger og andre publikationer.
  3. Støtte til kirkeligt og folkeligt arbejde i ind- og udland.
  4. Deltagelse i relevant udviklings-­ og udvalgsarbejde sammen med andre kirkelige og folkelige foreninger.
  5. Møder med Folkekirkens myndigheder og med lovgivningsmagten.

Din arv kan være med til at fortsætte dette arbejde.

Fordi Grundtvigsk Forum er en almennyttig forening er vi fritaget fra arveafgift. Derfor går din arv direkte til os.