+

Grundtvigsk Tidende

Dannelse er også ...

... at kunne sætte handling bag ord. Rektor Lene Tanggaard spørger i denne artikel, om vi tror for meget på drivkraften i at sætte mål (fx FN’s verdensmål), samtidig med at vi bliver mindre og mindre i stand til at løse konkrete praktiske opgaver

Grundtvigsk Tidende skriver om kirke, skole, kultur og samfund, og om sammenstød og mødepunkter herimellem. Med afsæt i den grundtvigske tradition søger tidsskriftet efter bud på, hvad det grundtvigske er, vil og skal i dag. Tidsskriftet udkom første gang i oktober 1845 og er dermed et af Danmarks ældste.

Grundtvigsk Tidende deler ikke læserne ind i målgrupper, men opfatter ’folkeoplysning’ som noget, der kræver, at vi alle står på tæer. Find information om abonnement og tidligere artikler her på siden.

Sproget slutter som en handske

Den nye højskolesangbog er ikke ny. Men det interessante ved den er heller ikke en eventuel kamp mellem nyt og gammelt, men at den afspejler en fortsat og levende tradition for poetiske kommentarer til fællesskabet og til samtiden. Dette fastholdes ved at lade nye digtere komme til, lade noget gå ud og andet komme ind

Grundtvig og kvinderne

Ny serie i Grundtvigsk Tidende: Gennem otte fortællinger hører vi kvinderne omkring Grundtvig fortælle – om Grundtvig, om sig selv, om tiden og om brydningerne.

Luther og corona: Statens nødvendighed

Vi gør, som der bliver sagt og værdsætter regeringens handlekraft: Har vores ageren som samfund under coronakrisen at gøre med vores lutherske rødder? Og hvordan taler Martin Luther i øvrigt ind i vor tids samfundsspørgsmål?