+

Velkommen til Grundtvigs vidensunivers

Hvem var Grundtvig?

Nicolai Frederik Severin Grundtvig blev født i 1783 og døde 89 år senere i 1872. Han var både præst, salmedigter, forfatter, folkeoplyser, politiker, samfundsdebattør og skolemand. Og det er svært at pege på andre historiske personer med en tilsvarende betydning for udformningen af nutidens danske samfund og kulturliv. Grundtvig blandede sig ivrigt i samfundsdebatten gennem hele sit liv – og stillede spørgsmål til alt væsentligt, der vedrører et menneskeliv.

Grundtvig om

Skole

Grundtvig har haft stor indflydelse på, hvordan vi forstår skole, undervisning og dannelse i Danmark.

Kultur & samfund

Grundtvigs tanker og virke satte i sin samtid eftertrykkelige spor, der stadig har betydning for vores samfund og kultur den dag i dag.

Kirke

Selv om Grundtvig på mange områder ville være dybt kritisk over for folkekirken og danskernes kristendom i dag, har han også sat sit tydelige præg på begge dele.

Og han har aldrig levet, som klog på det er blevet, han først ej havde kjær

N.F.S. Grundtvig 1834

Podcast: Grundtvigske stemmer

En podcast om Grundtvigs indflydelse på både skole, kirke, kultur og samfund. Første del er om Grundtvigs indflydelse på skole og dannelse.

Akademiet: Grundtvig i nutiden

Bliv klogere på Grundtvig Akademiets eksperimenterende arbejde ……