Samtalekort

Sæt gang i samtalen med samtalekort. Lav din egen samtaledag- eller salon

Ideen med Samtaledagen er at få så mange som muligt til at tale med om et aktuelt og relevant emne.

Samtalerne kan foregå i mange forskellige sammenhænge: i de ældste klasser i folkeskolen , på arbejdspladsen, i foreninger, på gåturen, hjemme i stuen, ja hvor som helst hvor mennesker mødes.

I 2020 udforsker samtalekortene det gode liv set i lyset af klimaforandringerne under overskriften “Kloden kalder”

I hver sæt samtalekort gemmer sig 32-36 forskellige samtalekort, der udforsker hver sit overordnede tema. De lægger op til en samtale om de store, de nære, de svære og de kantede spørgsmål i livet.

På kortene optræder et udsagn med et tilhørende spørgsmål til at sætte samtalen i gang. Ud over et sted at være og samtalekortene, er den vigtigste ingrediens kaffe, te eller vin og evt. noget at bide i.

Sådan kommer du i gang med en samtalesalon:

  • 3-4 personer i hver gruppe
  • Træk på skift et kort
  • Læs kortet op for hinanden og sæt samtalen i gang så længe der er noget at tale om
  • Gå videre til næste kort

Vi har sat den årlige samtaledag til sidste torsdag i september, men andre dage kan naturligvis også bruges – det vigtige er at få sat samtalen i gang.

God fornøjelse med Samtaledagen!

Samtalekort kan bestilles i Grundtvigs Butik HER.

“Vi mødes og snakker om absolut ingenting gennem en hel aften, og det er simpelthen skræmmende. Hvis man prøver at bringe et emne på banen, som måske er aktuelt og kontroversielt også, så er der altid en, der siger: ‘Nej, ved du hvad. Nu vil vi hygge os …’ Og jeg siger: ‘Hvorfor! Har vi dog ikke hygget os nok nu?'” Niels Hausgaard i interview med Berlingske

 

Tidligere emner for Samtaledagen

I 2019: “Kort om gudstjenesten. Samtalekort” Præsterne i folkekirken diskuterer i disse år ord og form i gudstjenesten. Men den diskussion skal de ikke have for sig selv. Derfor har Grundtvigsk Forum lavet et sæt samtalekort med 31 spørgsmål om gudstjeneste, dåb og nadver og om, hvem der skal bestemme og hvor vigtigt det er, at gudstjenesten i Skagen og Skælskør ligner hinanden

I 2019: “EU – hvor skal vi hen?” Hvordan forestiller du dig fremtidens Europa? 32 forskellige samtalekort om samarbejde, suverænitet, tilhørsforhold og demokrati i EU. I anledning af Europa-Parlamentsvalget 2019. Kortene er lavet i et samarbejde med Europabevægelsen

I 2018: “Er du sikker?” Hvor vigtigt er det for dig at vide, hvordan fremtiden tegner sig? Hvor vigtigt er det at være tryg – og hvad gør dig utryg?. Hvor vigtigt er det at kende svaret – og hvad er “sikker viden”, fx om verdens tilstand og fremtidens samfund?

I 2017: “Danmark set indefra- Danmark set udefra”. Særlig målrettet kulturmøder, hvor man gerne vil skabe indsigt og forståelse mellem folk med rod i forskellige kulturer og traditioner – privat, i foreninger og i undervisning. Kortene sætter gang i samtaler om det, der ligger mellem linjerne i dansk kultur – samtaler, der forhåbentlig vil være en øjenåbner for både ny- og gammeldanskere

I 2016: “Eksistens”. Kortene handler om nogle af de grundlæggende spørgsmål i tilværelsen: Om alt fra døden som tabu, identitet, tro og videnskab til vendepunkter i livet.

I 2015: “Tillid”. Man siger, at danskernes usynlige brændstof er tillid. Den lever af tillid til diverse samfundsinstitutioner og andre borgere i almindelighed.
Men hvordan har tillidsbarometeret det i dag?
Hvor stor er din tillid til de fælles samfundsinstitutioner, til fremtiden, til din nabo og til verden omkring os?

I 2014: “Grænser”. Hvad er gode, og hvad er dårlige grænser? Hvorfor anerkender vi grænseoverskridelse på nogen områder, men ikke på andre?. 36 kort om udsagn om alt fra klima, overvågning og de helt nære grænser.

I 2013: “Lige-gyldigt?”. Samtaledag om det allervigtigste. 36 kort med et udsagn om alt fra arbejdsglæde til genteknologi, og hvad der får dig til at stå op om morgenen.

I 2012: “Etiske dilemmaer”. Samtaledag om etik og etiske dilemmaer. 36 kort med et etisk dilemma og tilsvarende spørgsmål til at sætte samtalen i gang.

I 2011: “Hvem har bolden”. Samtaledag om ansvar. Der blev udarbejdet et sæt kort med udsagn om ansvar med dertil hørende spørgsmål til videre drøftelse.

I 2010: “Frihed”. Til Samtaledagen blev udarbejdet et sæt kort med udsagn om frihed med medfølgende spørgsmål til videre drøftelse.

I 2009: “Klima300” – Folkelige klimatopmøder over hele landet i tæt samarbejde med Efterskoleforeningen og Friskoleforeningen

I 2008: “Pisk, gulerod eller tryllestav…?” Om børneopdragelse.

I 2007: “Folkekirken – død eller levende?” Folkekirken til debat

I 2006: “Hvad er en dansker?” Hvad holder os sammen som folk, og hvad skal danskerne være kendt for om 25 år?

I 2004: “Danskernes tro” Hvad tror danskerne på?