fbpx

Privatlivspolitik

Grundtvigsk Forum, Vartov

 

For at kunne drive Grundtvigsk Forum og Vartov er der vigtige personoplysninger, vi har behov for at behandle. Vores privatlivspolitik er ment som en hjælp til at forstå hvilke data vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og hvad vi anvender dem til.

 

Dataansvar

Hos Grundtvigsk Forum tager vi din databeskyttelse alvorligt. Da vi som organisation er dataansvarlig, har vi vedtaget denne privatlivspolitik for at sikre, at dine persondata behandles i overensstemmelse med databeskyttelsesloven.

Vi vil gerne sikre en fair og transparent databehandling. Når vi beder dig stille persondata til rådighed for os, oplyser vi dig derfor om, hvilke data vi behandler om dig og til hvilket formål. Oplysningerne herom modtager du, når du registrerer dine persondata.

 

Kontaktoplysninger

Har du spørgsmål, eller ønsker du yderligere information om Grundtvigsk Forums behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at henvende dig ved sekretariatet:

 

Grundtvigsk Forum, Vartov

Farvergade 27

1463 København K

 

Mads Grishauge er dataansvarlig hos Grundtvigsk Forum og kan kontaktes på telefon.: 40178104 eller mail: persondata@vartov.dk.

 

Vores behandling af personoplysninger

Grundtvigsk Forum behandler en række forskellige personoplysninger med det formål at kunne drive foreningen og Vartov. Personoplysninger bruges altså kun til internt brug i sekretariatet.

 

1. Enkeltmedlemmer og medlemskredse

 

2. Abonnenter

 

3. Kunder i Vartov Konference

 

4. Tilmelding til og deltagelse i arrangementer

 

5. Køb af varer i Grundtvigs butik

 

6. Lejere i ejendommen

 

Videregivelse af informationer

Grundtvigsk Forum videregiver som udgangspunkt ingen personoplysninger til tredjepart, men såfremt det bliver nødvendigt, indhenter vi selvfølgelig samtykke.

Dog samarbejder vi med en række underleverandører, også kaldet databehandlere. Vi videregiver altså personlige oplysninger til betroede virksomheder eller personer, der behandler dem for os, men kun til de formål, vi har bedt om. Deres behandling er nemlig baseret på vores instrukser og i overensstemmelse med vores privatlivspolitik, hvilket fremgår af en skriftlig databehandleraftale med hver enkelt underleverandør.

 

Opbevaringsperiode

Vi stræber efter at slette eller anonymisere personoplysninger, så snart de ikke længere har relevans for foreningens arbejde. Dog opbevarer vi altid personoplysninger der behandles i forbindelse med betaling i minimum 5 år af hensyn til bogføringslovens §10 stk. 1. Yderligere kan der forekomme personoplysninger af forskellig art som opbevares i form af regnskabsbilag, fakturaer mm. Disse opbevares tillige i minimum året ud plus 5 år.

 

Dine rettigheder efter persondataforordningen

I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger har du ret til at:

  • modtage oplysning om en behandling af dine personoplysninger (oplysningspligt)
  • få indsigt i dine personoplysninger
  • få urigtige personoplysninger berigtiget
  • få dine personoplysninger slettet
  • at gøre indsigelse mod at personoplysninger anvendes til direkte markedsføring
  • at gøre indsigelse mod automatiske individuelle afgørelser, herunder profilering
  • at flytte dine personoplysninger (dataportabilitet)

Samtlige ovenstående rettigheder håndteres manuelt ved henvendelse til vores dataansvarlige.

Er du ikke tilfreds med vores håndtering af dine data eller dine anmodninger, har du til hver en tid ret til at klage til Datatilsynet.

 

Sikkerhed

Vi gør, hvad vi kan, for at beskytte dine persondata, og har gjort en række foranstaltninger for at beskytte de persondata vi opbevarer mod at blive slettet, ændret, offentliggjort og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Vi har indtil videre implementeret følgende organisatoriske og tekniske foranstaltninger:

  • Vi har lavet en fortegnelse over alle de behandlingsaktiviteter vi udfører i Grundtvigsk Forum, for at danne os overblik over de personoplysninger vi behandler
  • Vi har lavet en samlet risikovurdering og konsekvensanalyse af vores behandlingsaktiviteter, der viser sikkerhedsniveauet af persondatabehandlingen i foreningen
  • Vi har investeret i IT-løsninger, der laver backup af og sikrer vores data mod virus og hackerangreb

 

Overholdelse og ændringer

Vi gennemgår en gang årligt, at vi lever op til vores persondatapolitik. Henvendelser angående ændringer i eller sletning af persondata afvikles løbende. Vores privatlivspolitik ændres fra tid til anden, og eventuelle ændringer angives på denne side. Ved større ændringer informeres der via e-mail.

 

Opdateret den 31. august 2019