Salgs- og leveringsbetingelser – Webshop

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra Grundtvigsk Forums webshop. Betingelserne gælder i det tilfælde, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler mellem køber og Grundtvigsk Forum.

Dokumentation og vejledning
Dersom der findes produktbeskrivelser og brugervejledninger til varen, følger disse med leverancen fra Grundtvigsk Forum ønsker du yderligere oplysning eller rådgivning fra vor side, er denne af vejledende art.

Leveringstidspunkt og transport
Levering af varer fra Grundtvigsk Forum anses for sket, når kunden har fået varen udleveret. Alle bestillinger sendes med Post Danmark/GLS, hvis ikke andet er aftalt særskilt mellem køber og Grundtvigsk Forum.
Dette betyder at varene sendes indenfor 72 timer efter modtaget ordre. Levering på købers adresse i Danmark, vil derfor normalt ske indenfor 7 dage. Oplyste leveringstidspunkt er vejledende og kan således fraviges.

Risikoen for varene
Risikoen for varer bestilt i vor WEBSHOP overgår til køber når fortrydelsesretten efter 14 dage fra modtagelsen er udløbet. Er varen blevet beskadiget eller forringet, efter at køberen har fået den i hænde, bevarer han sin fortrydelsesret, hvis beskadigelsen eller forringelsen ikke skyldes uagtsomhed eller manglende omsorg fra hans side.
Husk at gemme original emballagen, da varen ved evt. reklamation eller skader skal returneres i original emballage.

Reklamation
Eventuelle fejl eller mangler ved produkter/varer leveret fra Grundtvigsk Forum, skal påberåbes inden 2 måneder efter, at du har opdaget fejlen. Det er din pligt at angive og på forlangende vise, hvordan fejlen eller manglen ytrer sig. Dersom du opdager en fejl, skal du rette henvendelse til Grundtvigsk Forum. Du kan som udgangspunkt kun klage over fejl, der viser sig senest 2 år efter du har fået varen leveret. For varer med begrænset holdbarhed, er din klagemulighed afgrænset af den holdbarhedsperiode, Grundtvigsk Forum har stillet dig i udsigt. Du kan som forbruger vælge om varen skal repareres eller byttes. Undtagelsen til denne hovedregel er, hvis ombytning er umulig eller vil medføre uforholdsmæssige store omkostninger for Grundtvigsk Forum.

Fortrydelsesret
Grundtvigsk Forum yder 14 dages fortrydelsesret, gældende fra den dag du modtager varen. Fortryder du købet, skal Grundtvigsk Forum underrettes herom senest 14 dage efter den dag, du fik varen i hænde. Du har pligt til at returnere varen i væsentlig samme stand og mængde, som den er modtaget, dette er også gældende for den emballage og infoskilte der er på varen. Du skal selv afholde de omkostninger, der er forbundet med at returnere varen. Du kan fortryde et køb ved enten at nægte at modtage varen, ved at overdrage varen til postvæsenet, eller ved at returnere varen på den angivne adresse.

Drejer købet sig om et arrangement, hvori der indgår forplejning, kan købet refunderes op til 14 dage før arrangementets start. Ved senere afbestilling refunderes beløbet ikke.

Oplysningspligt
Aftaler (købsordrer) kan indgås på dansk eller engelsk og opbevares af virksomheden i 5 år, i henhold til bogføringsloven. Det er ikke muligt at tilgå kontrakten efterfølgende via vores website. Hvis du ønsker, at få tilsendt et nyt eksemplar af kontrakten pr. e-mail, så send en e-mail til: vartov@vartov.dk.

Pris og betaling
I Grundtvigsk Forums webshop har du mulighed for at betale med Dankort. Alle priser i Grundtvigsk Forums webshop – på web-adressen www.grundtvig.wp.stage.ng.peytz.dk/shop er inkl. moms, men ekskl. porto/fragt.
Gældende til Grønland og Færøerne: Betaling finder sted ud fra Post Danmark”Carry On”(Fly) gældende rater.